Ochrana soukromí

Společnost GIACOMINI CZECH, s.r.o., se zavazuje respektovat a chránit Vaše soukromí.

Společnost GIACOMINI CZECH, s.r.o., postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Společnost GIACOMINI CZECH, s.r.o., na svých stránkách zveřejňuje informace o produktech, které nabízí. Veškeré tyto informace jsou přístupné, aniž bychom po návštěvnících webu vyžadovali osobní údaje, jakéhokoliv charakteru.

Společnost GIACOMINI CZECH, s.r.o., neshromažďuje žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu, kromě případů, kdy osoba sama poskytne společnosti GIACOMINI CZECH, s.r.o., tato data dobrovolně. Takováto data mohou být získána při registraci k nakupování přes e-shop, nebo v případech kdy se osoba účastní soutěží na webu společnosti, účastní se průzkumů, hlasování atd. Odevzdáním e-mailové adresy návštěvník webu souhlasí s jejím dalším využití pro potřeby propagace společnosti – adresy mohou být využity k odesílání newsletterů s informacemi o novinkách v produktech. Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu nebudou předány, ani prodány třetí straně.

Společnost GIACOMINI CZECH, s.r.o., si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří např.: měření návštěvnosti, počet uživatelů shlédnuvších reklamní banner a počet kliknutí na jednotlivý banner.

Na žádost podnikne společnost GIACOMINI CZECH, s.r.o., veškeré finančně přiměřené kroky k odstranění všech osobních dat daného uživatele našeho webu.
Poučení o obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Poučení dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce") tímto v souladu s ustanovením Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „Nařízení"), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt ") o tom, že:

  • Osobní údaje Subjektu, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu v reklamačním řízení. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu je tedy plnění kupní smlouvy a plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.
  • Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.
  • Osobní údaje Subjektu budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně po dobu 10let dle zákona o DPH.
  • Při zpracování osobních údajů Subjektu nebude docházet k jejich automatickému profilování.
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky předány poskytovateli doručovacích služeb a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy.
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.
  • Subjekt má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Celkem položek: 0 0,00 Kč bez DPH

Košík je prázdný.

Je nám líto,
ale již nepodporujeme Internet Explorer.

Proveďte upgrade na Chrome , Firefox nebo Microsoft Edge.